Home

Als de dood, verlies of rouw een rol speelt….

In diverse sectoren hebben mensen regelmatig of zelfs dagelijks te maken met thema’s rond overlijden, de dood, verlies en / of rouw. Dit vraagt om een specifieke kennis van professionals om hier op een gedegen manier mee om te gaan. De thematiek is breed; van het verzorgen, begeleiden en bijstaan van mensen die overlijden, verzorging van overledenen tot kennis over rouwprocessen, van omgaan met kinderen in situaties van overlijden tot omgaan met jezelf als professional in een werkomgeving waar de dood, verlies of rouw een rol speelt. In alle gevallen vraagt het werken met deze thema’s iets van je, op het gebied van vaardigheden en op het gebied van competenties.

@ Adnovim